Få undersøgt din kloak af en kloakmester

25 februar 2020 Lotte Hindsberg
Få undersøgt din kloak af en kloakmester

Som husejer er det dit ansvar at sikre dig at din kloak er i god stand frem til skel. Er du i tvivl om din kloak fungere optimalt eller hvis der lugter af kloak bør du kontakte et autoriseret kloakfirma og få dem til at lave en TV-inspektion af din kloak. Hvis det viser sig at den er stoppet kan det være nødvendigt at få foretaget en slamsugning af kloakken. Bor du i Silkeborg kan du med fordel søge på slamsugning i Silkeborg

Velfungerende kloakker

Vores kloaksystem som vi kender det idag er kun 150 år gammel og det er stadig kun i de større byer, der er tilsluttet kloaksystemet, mens mere affolkede områder, stadig må klare sig med brønde. Kloaksystemet er vigtig for vores almene helbredstilstand og det er derfor vigtigt at de fungere. Har du mistanke om at der er rotter i kloakkerne har du pligt til at underrette kommunen, som vil sørge for at de bliver udryddet. Det er vigtigt at du får underrettet kommunen med det samme. 2 rotter bliver hurtigt til 400.

Det er ikke tilladt selv at lave kloakarbejde, det skal være en autoriseret kloakmester, men du må gerne selv rense dine afløb i køkkenet og badeværelset.

Vand og kloakker

I dag hvor der ofte kommer store og voldsomme mængder regn på kort til, er der endnu en god grund til at din kloak fungere. Hvis kloakken er stoppet vil den ikke kunne tage imod vandet. Udover kloakken, er det en god ide at sikre sig, at tagrender og afløb er renset og er fri for gamle blade og andet slam, så vandet kan løbe ned i kloakken. Hvis vandet ikke kan løbe frit ned i kloakken, vil den istedet forsøge at komme væk på en anden måde og det kan være dit loft eller din kælder.  

Flere Nyheder