Det er vigtigt at sørge for opdatering af skøde, når en lejlighed eller et hus skifter hænder. Uanset om der er tale om en overdragelse – for eksempel internt i familien efter et dødsfald eller en fraflytning – eller om et decideret salg, skal skødet opdateres og tinglyses på ny. Kun på den måde sikres det, at skødet afspejler boligens faktiske ejerforhold. Det samme gør sig også gældende i forbindelse med eksempelvis skilsmisse eller ophørt samliv, hvor den ene ...